Teamzone200
מעקב אישי
חבילת שלושה חודשים
חבילת שישה חודשים
:הכוללות
ראיון תזונתי, רפואי ומשפחתי מקיף
מפגשים אישיים להערכת התקדמות
מדידת היקפים ואחוזי שומן
הנחיות מותאמות ליום יום שלך
בניית תפריט מותאם אישית
ליווי אישי צמוד לאורך כל התקופה
מענה יום יומי לכל שאלה
שיחות מוטיבציה
חן בורג - זיו
דיאטנית הבית של הסטודיו

 

לכל אחד צרכים ומטרות ייחודיים לו

ביחד נמצא את הנוסחה האישית המנצחת ליצירת שינוי

שידבק ויישאר לכל החיים

בהדרכה ובייעוץ פרטני ומקצועי נשזור יחד את כל מה שדרוש להצלחה הקניית ידע

תרגול פיזי ונפשי כאחד, שכולם נחוצים להשגת היעדים

בהבטחה לליווי אישי לאורך כל הדרך

,שלכם

חן

המעקב שלנו
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon

©2020 Team Zone, כל הזכויות שמורות, סטודיו הכושר של רחובות